Historie horolezeckého klubu Vyšehrad

Horolezecký klub Vyšehrad je jeden z nejstarších lezeckých spolků v Čechách. Byl totiž založen již na přelomu 10. a 11. století (podrobněji viz Adolf Jirásek: Staré pověsti české - Pověst o Horymírovi). Od těch dob jsme jednak změnili techniku jak se dostat nahoru (zpravidla lezením), jednak i techniku, jak se dostat dolů (zpravidla slaněním). Podle nátury, kondičky, času a kamarádů se lezení věnujeme dodnes.
Počátkem osmdesátých let se ke staré partě (Karel Benedikt, Franta Kutta, Tonda Procházka, Petr Schnabl, Jirka Šplíchal, Pavel Štastný a spol.) přidali kluci z tehdejší Olympie (Víťa Appel, Igor Novák ad.). Vznikl tak základ oddílu, který udělal další pěkné prvovýstupy třeba na Mařence a jinde, nebo dosáhl slušné výsledky i ve vysokých horách. Jezdilo se hlavně na písek a dokonce i do spřáteleného zahraničí. Pro pamětníky i pro mladší: pivo v německé Schmilce tehdy stálo zhruba 1 DEM, což byly tenkrát 3 (slovy: tři) československé koruny!
A co hlavní: oddíl (po roce 1989 klub), vše dobré i špatné přečkal a funguje dál. Navíc, jako jeden z mála pražských horolezeckých klubů, přijímá každý rok nové členy a oragnizuje pro ně horoškolu a má tak postaráno o budoucnost.

Podrobná historie klubu

Pamětníci v oddílu kladou jeho založení na počátek roku 1954, vzpomínají na sloučení s malostranským Slovanem v roce 1958 a na dobu prvních zahraničních zájezdů na počátku šedesátých let. Dnešní generace vzpomíná na jména Budinka, Falta, Kelbich, Šedivý, Šír a Štyrsa jako na vyšehradský horolezecký dávnověk spojený s konopným lanem a železnými karabinami.
Prvním předsedou vyšehradských horolezců byl Vláďa Šedivý. Spolu s ním zakládalo oddíl asi dvacet dalších nadšenců, z nichž mnozí přišli z turistického odboru. Začínal se formovat sbor cvičitelů - Herold, Kelbich, Kudrna - a pomalu narůstal počet členů. Z malostranského Slovanu přicházejí dvě zajímavé osobnosti - Václav Lachout a Josef Štyrsa. Se jmény Štyrsy jsou spojeny počátky naší horolezecké literatury, především půvabná knížka „Kamarád ze skal“. Vašek Lachout jako výborný organizátor stál u zrodu všech horolezeckých expedic pořádaných naším horolezeckým oddílem. Sportovní výkony obstarávali především Budinka, V. Lachout, Rázga, Šíla, Šír, později Kanyar a Svoboda. Také řada předsedů pomalu narůstala - D. Metelka, V. Lachout, Hoffmann, Preisler. A přibývalo i nových cvičitelů - František Kutta, V. Lachout, D. Metelka, Sedláková, Rázga.
Bohatá byla činnost oddílu i ve vyšších orgánech: v letech 1959 - 1968 působil jako předseda ústřední sekce horolezectví ČSTV ing. Vladimír Šedivý. Josef Štyrsa pracoval v komisi propagačně výchovné, ing. Karel Heřman v mezinárodní komisi a byl dlouholetým činovníkem UIAA. Také J. Kubečková pracovala v několika komisích v ústředí a V. Lachout zastával dokonce funkci předsedy horolezeckého svazu. V posledních letech působil Jiří Šplíchal jako předseda městského svazu horolezectví a v současnosti (1979 - pozn.red.) je předsedou vrcholové komise v oblasti Českého krasu.
Od roku 1959 každoročně pořádáme základní výcvik nováčků v Černolicích. Jezdíme pravidelně na zimní a letní výcvikové tábory ve Vysokých Tatrách a zúčastňujeme se ostatních horolezeckých akcí, například: otevírání skal, horolezeckých orientačních závodů, běžeckých lyžařských závodů apod. Zvláště orientační závod pražských horolezců jsou oblíbené. Vysoký standard si náš oddíl udržuje jak mezi závodícími (Zdeněk Filla, D. Metelka, Jiří Šplíchal), tak i jako osvědčený organizátor samotných závodů. To bylo několikráte oceněno a nejen v Evropě, ale i v dalekém Japonsku.
Pomalu se dostáváme k současnosti. Dnes (1979 - poznámka redakce) má oddíl více než 65 členů, což je zhruba jedno procento horolezců v Československu. Vedoucím oddílu je Z. Pacholík a ve výboru aktivně pracují Z. Filla, J. Šplíchal, K. Benedikt, J. Šírek a Jana Jelínková. Potýkáme se samozřejmě s běžnými starostmi - kdo udělá vývěsku, kdy bude beseda, jak to, že zase nemůžeme do tělocvičny, proč nám přidělili v zimě právě tento termín v Tatrách atd. Snažíme se o úměrný růst členstva, o kvalitnější trénink, i lepší výkony. Velké zásluhy za rozvoj a úroveň lezecké techniky má Jirka Šplíchal, se svými obdivuhodným citem pro nové výstupy v cvičných oblastech v okolí Prahy - Srbsko a Svatý Jan. Převážně jeho zásluhou byl vytvořen nepískovcový horolezecký průvodce, zpracovaný již podle nových pravidel UIAA. Podporujeme výkonnostní vzestup nové lezecké generace a rozšiřujeme spolupráci s mateřskou tělovýchovnou jednotou (…) Odpracujeme ročně stovky brigádnických hodin a s naší sportovní činností seznamujeme veřejnost prostřednictvím tisku, besedami, i fotografickými výstavami. Máme velmi solidní materiálové zabezpečení, staráme se o teoretické vzdělávání všech našich členů, necháváme školit a sami školíme cvičitele, spolupracujeme na tvorbě horolezeckého časopisu, řešíme generační problémy. V oddíle je rušno po celý rok.
Za významnými sportovními akcemi, výstupy, podniky se vyskytují ponejvíce jména: K. Benedikt, M. Doubner, Aleš Jaluška, Antonín Procházka, J. Šplíchal, Miroslav Stehlík, Pavel Šťastný a dalších neméně dobrých: V. Adamovský, D. Matějíček, Pašek, P. Schnabl, J. Šírek. Lezení na píscích nepatřilo v posledních letech v našem oddíle k silným stránkám. Bylo však neobyčejně povzneseno zásluhou především A. Procházky, M. Stehlíka a P. Šťastného, kteří neustále rozšiřují svoje sbírky „céček“. Na jejich výkonech se výrazně projevuje pravidelný, kvalitní a dlouhodobý trénink.
V roce 1979 oslavila naše tělovýchovná jednota stoleté trvání. Našemu horolezeckému oddílu je teprve pětadvacet (…) Vzpomeneme na hezké sportovní zážitky, před očima necháme defilovat jiskřivá rána, studené bivaky a v uších uslyšíme vrzající sníh i zpěv zatloukaných skob. Postojíme nad prázdným koncem lana, které nám zbylo po našich kamarádech. Popustíme uzdu nespoutaným horolezeckým srdcím a rozletíme se do další pětadvacítky a další stovky.

© Karel Benedikt, 1979.

Původní text převzatý z publikace STO LET VYŠEHRADSKÉ TĚLOVÝCHOVY, kterou vydala tělovýchovná jednota Slavoj Vyšehrad v roce 1979 byl mírně upraven, zkrácen a doplněn.


NahoruNa začátek stránky Počet přístupů na tuto stránku: 943
(od 1. listopadu 2001)
Zpět na úvodní stránkuzpet