Léčení akutní horské nemoci

Všechny metody léčení život ohrožujících forem akutní horské nemoci spočívají zejména v sestupu resp. dopravě do nižších poloh nebo alespoň použití přetlakového vaku (tzv. Gamowův pytel) a podání léků:

Léky proti akutní horské nemoci

Léky Diluran® (¹)
acetazolamid
Dexametazon® (²)
dexametazon
Corinfar®
nifedipin
jiné léky
a pomocné prostředky
Lehká AHN 2x 250 mg(¹)  neúčinný Paralen®
Těžká AHN otok mozku 2x 250 mg 8 mg,
pak 4 mg/6 h
  sestup, vak/kyslík
otok plic   neúčinný 20 mg,
pak Retard 20 mg/6 h
sestup, vak/kyslík
Otok mozku a plic 500 mg(¹) 8 mg,
pak 4 mg/6 h
20 mg,
pak Retard 20 mg/6 h
sestup, vak/kyslík

 

(¹) Moderní stanovisko pro použití acetazolamidu
Jeho použití v nouzi při léčení AHN je sporné, problematické a riskantní. U mírné AHN ve skutečnosti není nutný, u těžších není tak účinný jako dexametazon. U otoku plic je nejen zcela neúčinný, nýbrž dokonce riskantní (při otoku plic je respirační acidóza a acetazolamid je zesiluje život ohrožujícím způsobem). Pokud se při podávání acetazolamidu (u indikované profylaxe AHN) objeví příznaky otoku plic je nutné jej ihned vysadit. Pro jeho podávání platí také omezení jako pro diuretika, jejichž opakované a nekritické podávání, zejména u dehydratovaných pacientů s vysokohorským otokem mozku a plic, hraje nikoli nepodstatnou roli při vzniku trombóz. Pokud je acetazolamid podáván i přes výše uvedená omezení, neměl by pacient v žádném případě pokračovat ve výstupu. (Pokud příznaky AHN vymizí, lze acetazolamid vysadit, a teprve pak pokračovat ve výstupu.)
(²) Dexamethazon je v současnosti jediným prokazatelně účinným lékem pro AHN a otok mozku. U otoku plic je zcela neúčinný. Osvědčila se kombinace s použitím přetlakové komory.
V případech nejasných a těžkých forem AHN se používá k přípravě transportu tzv. trojitá léčba: Dexametazon + Nifedipin + kyslík/přetlakový vak.

Univ.-Doz.Dr.Franz Berghold, Dr. Wolfgang Schaffert, Alpinmediziniches Rundbrief der Österreichischen Gesellschaft für Gebirgs- und Höhenmedizin, č. 24, leden 2001
(Nejedná se o doporučení Lékařské komise ČHS)


Mnoho léčiv vyvolává zpomalení dýchání a ve výšce působí problémy. Osoba s příznaky AHN by nikdy neměla užívat:


Pokračování:
Celá lékárna


NahoruNa začátek stránky Počet přístupů na tuto stránku: 826 Zpět na úvodní stránkuZpět